Zavod | O zdravniku | Publikacije | Novice |
 

O zdravniku

Rodil sem se 7. 11. 1956. Osnovno šolo in gimnazijo sem obiskoval v Kopru, kjer sem leta 1975 maturiral. Na Medicinski fakulteti v Padovi sem diplomiral leta 1982. V letih 1983 do 1985 sem bil zaposlen kot splošni zdravnik v Zdravstvenem domu v Izoli, nato pa od leta 1985 v Splošni bolnišnici Izola kot specializant kirurgije. Specialistični izpit iz splošne kirurgije sem opravil leta 1989. Od leta 1990 sem zaposlen v Kliničnem centru v Ljubljani kot specialist-kirurg v opetivni skupini na Kliničnem oddelku z kirurgijo srca in ožilja. Leta 1991 sem bil na MF v Ljubljani prvič izvoljen za naziv asistent za predmet kirurgija. Leta 2001 sem pridobil naslov docenta. Leta 2002 me je evropsko združenje torakalnih in kardiovaskularnih kirurgov sprejelo v svojo organizacijo in mi podelilo naslov „FETCS".

Podiplomski študij

1990 - zaključen magistrski študij na Sveučilištu v Zagrebu, MF Zagreb, z nalogo „Mogučnost poboljšavanja dijagnostike preponske kile hemlografijom"

2000 - zaključen doktorat znanosti na MF v Ljubljani z disertacijo: „Študij funkcije levega prekata po endoanevrizmorafiji"

Strokovna izpolnjevanja na tujih univerzah

Houston: 1.10.1993 - 31.5.1994: Texas Heart Institute, ZDA (kot visiting Physician in Cardiovascular Surgery)

Houston: 7.-27.11.1994: Texas Heart Instititute, ZDA (kot visiting Physician in Cardiovascular Surgery)

Houston: 4.-5.11.1999: Texas Heart Institute, ZDA - Peripheral Interventions for the cardiovascular specialist symposium

Cleveland: 7.-11.6.1999: The Cleveland Clinic Foundation, The Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery (kot visiting Physician)

Atlanta: 23.-25.2.2004: Emory University Atlanta (kot visiting Physician)

Houston: 28.2. - 6.3.2006: Texas Heart Institute, ZDA (kot visiting Physician in Cardiovascular Surgery)

Ostala strokovna izpopolnjevanja v tujini

Zagreb: 1.-3.11.1990: Jugoslovanski tečaj o transplantaciji organa. Organizator: Medicinska Akademija Hrvatske, Klinika za kirurgiju Medicinskog Fakulteta u Zagrebu u suradnji s Klinikom za urologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

New York: 25-26.5.1996: Podiplomski tečaj: Aortic surgery symposium (v organizaciji Department of cardiothoracic surgery, Mount Sinai Medical Center, New York.

New York: 30-31.1.1997: Dvodnevni izobraževalni simpozij oz. tečaj. Live teleconference: Operative technique and program development for primary and reoperative minimally invasive direct coronary artery bypass.

Brussels: 19.9.1998: Tečaj: Latest Techniques in minimally invasive cardiac surgery.

Leuven: 4-9.5.1999: Strokovno izobraževanje iz transplantacije v organizaciji European Society for Organ Transplantation HESPERIS - European College of transplantation - session 1.

Milano: 25-29.11.1999: Strokovno izobraževanje iz transplantacije v organizaciji European Society for Organ Transplantation HESPERIS - European College of transplantation - session 2.

Amsterdam: 31.-1.4.2000: Strokovno izobraževanje iz žilne kirurgije v ogranizaciji European Vascular Course.

Dunaj: 6.10.-1.11.2000: Strokovno izobraževanje iz transplantacijske kirurgije na Kliniki za transplantacijsko dejavnost.

Brussels: 7.-8.11.2003: Strokovno izoraževanje revaskularizacije miokarda na delujočem srcu v organizaciji firme Guidant (Guidant research center).

Članstva v domačih strokovnih združenjih

- Član Slovenskega zdravniškega društva
- Član Društva za kardiokirurgijo Slovenije
- Od 25.1.1999 - Vodja izobraževalne transplantacijske dejavnosti za področje jeter in ledvic
- Od 23.3.1999 - Bolnišnični koordinator za transplantacijsko dejavnost, Slovenija Transplant
- Od leta 2002 - član sveta Visoke zdravstvene šole v Izoli Visokošolskega središča v Kopru
- Član uredniškega odbora Endoskopske revije združenja za endoskopsko kirurgijo Slovenije

Članstva v mednarodnih strokovnih združenjih

- Od leta 1994 - član International Medical Society of St. Luke's Episcopal Hospital and Texas Institute
- Od leta 1995 - član The International Society for Cardiovascular Surgery - European Chapter
- Od leta 2000 - član Eurotransplant Thoracic Advisory Committee
- Od leta 2002 - član European Society for Cardiovascular Surgery

Strokovno delo

Uvajanje novih metod v srčni kirurgiji v Sloveniji

- popolna revaskularizacija miokarda z arterijo mamarijo na delujočem srcu
- popolna revaskularizacija miokarda z arterijskimi odvodi na delujočem srcu
- zamenjava aortne zaklopke z minimalnim pristopom (ministernotomija)
- zamenjava, plastika mitralne in trikuspidalne zaklopke z ministernotomijo
- izrez srčnih tumorjev skozi ministermotomijo
- vakuumski izventelesni krvni obtok
- rekonstrukcija anevrizme abdominalne aorte skozi minilaparotomijo
- revaskularizacija miokarda na delujočem srcu v epiduralni anesteziji
- zamenjava aortne zaklopke skozi minilaparotomijo v epiduralni anesteziji
- revaskularizacija miokarda na delujočem srcu s pomočjo endoskopa

Uvajanje novih metod v žilni kirurgiji v Sloveniji

- rekonstrukcija anevrizme abdominalne aorte skozi minilaparotomijo
- rekonstrukcija zaprtja abdominalne aorte in ileofemoralnega segmenta skozi minilaparotomijo
- vstavljanje žilnih opornic (stent graftov) abdominalne aorte skupaj z rentgenologi
- vstavljanje žilnih opornic (stent grafov) torakalne aorte skupaj z rentgenologi
- revaskularizacija spodnjih okončin po metodi in- situ z mini incizijo

Uvajanje novih metod v srčni in žilni kirurgiji v svetu

- rekonstrukcija anevrizme abdominalne aorte skozi minilaparotomijo
- zamenjava aortne zaklopke skozi ministernotomijo v epiduralni anesteziji

Ostalo strokovno delo

Od 1.1.1997 do 1.1.2001 sem sodeloval pri razvoju oddelka za kardiokirurgijo v Splošni bolnišnici Maribor (v sodelovanju s KC Ljubljana), kjer sem se od samega začetka tudi mentor kirurgom, ki se usposabljajo za delo na področju kardiokirurgije.

Moje naloge so bile:

- strokovno vodenje razvoja bodočega oddelka za kardiokirurgijo v SBM
- organiziranje in izvajanje operativnega programa kardiokirurgije
- strokovno vodenje kardiokirurškega konzilija v SBM
- sodelovanje v konziliju zdravnikov v enoti intenzivne terapije
- vodenje izobraževanja kardiokirurškega teama v SBM

Od 1.12.1999 opravljam dela in naloge nadzornega mentorja za izvajanje programa žilne kirurgije v Splošni bolnišnici Izola:

- organiziranje in izvajanje operativnega programa žilne kirurgije
- strokovno vodenje žilno kirurškega konzilija v SBI
- sodelovanje v konziliju zdravnikov v enoti intenzivne terapije
- vodenje izobraževanje žilnega teama v SBI

Od 3.2.1999 sodelujem v interdisciplinarnem operativnem teamu Ortopedske bolnice Valdoltra.

Od 1.1.1998 sodelujem kot kirurg operater v teamu za transplantacijo srca, transplantacijo jeter in transplantacijo ledvic (vršim implantacijo organov in skrbim za kirurško tehnično pomoč pri kirurških intraoperativnih zapletih jeter in ledvic)

Od 1.1.2002 opravljam dela in naloge nadzornega mentorja za izvajanje programa žilne kirurgije v Splošni bolnišnici Murska Sobota:

organiziranje in izvajanje operativnega programa žilne kirurgije
strokovno vodenje žilno kirurškega konzilija v SB MS
sodelovanje v konziliju zdravnikov v enoti intenzivne terapije
vodenje izobraževanja žilnega teama v SB MS

Sem odgovorni nosilec raziskovalnega projekta pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport (številka raziskovalnega projekta je L3-3544).

 
 
Powered by MDPro